KLASLOKALEN IN SEBETA

ethiopie_school_gebouwd_in_2012

WAT GA WE DOEN?

De bestaande school uitbreiden met twee nieuwe klaslokalen.

VOOR WIE?

Zo'n 500 kinderen uit de omgeving die nu nog niet naar school kunnen.
En 90 kinderen die nu in de eerste 2 klassen van de school zitten.

GEBIED

Sebeta ligt ongeveer dertig kilometer van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.
Veel mensen trekken van het platteland naar Sebeta toe in de hoop hier werk te vinden.
Helaas is dit vaak niet het geval, de werkloosheid is juist erg hoog. Bovendien hebben
de mensen van het platteland vaak geen opleiding gevolgd. Het gevolg is dat de problemen
alleen maar groter worden. Er is veel prostitutie en drugsverslaving en kinderen zwerven
rond op straat. Meisjes raken jong zwanger. Ook speelt hiv/aids een grote rol. Hierdoor
verliezen veel kinderen op jonge leeftijd hun ouders waardoor ze zichzelf vaak al jong
moeten redden. Inmiddels zijn er 1 miljoen weeskinderen vanwege hiv/aids in Ethiopië.

HUIDIGE SITUATIE

In Sebeta zijn veel te weinig scholen, de overheid heeft er slechts vijf en deze zitten overvol.
Dit is natuurlijk niet genoeg voor de 114.000 mensen die in Sebeta wonen. Er zijn wel
privéscholen maar die zijn voor de meeste ouders onbetaalbaar. De meeste kinderen die
op het platteland rondom Sebeta wonen gaan helemaal niet naar school vanwege de grote
afstand. Sommigen zouden hiervoor ongeveer 4 uren per dag moeten reizen. Aan de rand
van de stad zijn de problemen het grootst. De scholen van de overheid zijn namelijk meer in
de binnenstad gevestigd. Op deze plek, het grensgebied tussen het platteland en de stad,
zijn dus meer scholen nodig.

DOELEN

Meer kinderen naar school laten gaan door de bestaande school met 2 lokalen uit te
breiden met 2 extra lokalen. De ouders en de gemeenschap meer bewust te maken van
het belang van onderwijs door hen te ontmoeten en samen te werken aan de bouw van
deze lokalen. Het betrekken van de lokale overheid en andere donoren bij dit project zodat
de school verder kan groeien en over voldoende leerkrachten en leermiddelen zal beschikken.

 

Opbrengst
Share