Bolivia

In 2014 hebben Ayla, Sarnia, Marten en Evelien gebouwd aan klaslokalen in het dorpje Abápo.

Een lange tijd was de Guariní een achtergestelde bevolkingsgroep. De kinderen konden hierdoor vaak niet naar school. Gelukkig is er met de komst van de nieuwe president Evo Morales – die meer rechten heeft gegeven aan deze minderheidsgroep – een betere tijd aangebroken. In het dorp Abapó is een kleuterschool ‘Ratoncito Travieso’ met twee goede lokalen die echter niet genoeg ruimte bieden aan alle leerlingen. Jarenlang heeft de school leerlingen moeten weigeren door gebrek aan ruimte. Er mogen wettelijk gezien maximaal 25 kinderen per lokaal les krijgen, maar er zijn er vaak al 30 per klas, waardoor er ook nog een groep buiten les krijgt. Veel kinderen worden bovendien afgewezen door het ruimtegebrek en hebben daardoor geen mogelijkheid om naar school te gaan. De dichtstbijzijnde andere school is vijfentwintig kilometer verderop.

De kleuterschool hoort bij een basisschool en de meeste kleuters komen onder begeleiding van oudere broers of zussen. Hierdoor is het voor de kleuters ook niet mogelijk om in de middag les te krijgen. De kleuters kunnen niet alleen naar school komen. De oudere broers en zussen werken vaak in de middag en kunnen daarom niet blijven wachten. Het is een korte tijd geprobeerd om toch in de middag de lokalen te gebruiken voor de kleuters, maar de presentielijst daalde tot bijna nul door bovengenoemde redenen, waardoor dit geen oplossing bleek te zijn.

Tijdens dit project heeft een groep van 38 deelnemers in 3 weken tijd aan 4 klaslokalen gebouwd. Zelfs de fundering hebben zij met de groep geplaatst toen bij aankomst bleek dat deze er nog niet lag. Daarna hebben zij de lokalen tot aan de raamkozijnen kunnen bouwen. Na vertrek zouden de Boliviaanse bouwvakkers het gebouw afmaken.

Het bezoek op 9 maart 2016 leverde op dat de vier klaslokalen helemaal af waren en ook in gebruik waren genomen op 9 september 2015. Er werdt gesproken met de directrice Maria del Carmen en ze vertelde vol trots over de extra lokalen. Het totaal aantal kinderen dat naar deze school gaat is 144. In de nieuwe lokalen worden 2 klaslokalen gebruikt voor 60 kinderen van 4 jaar en wordt 1 klaslokaal gebruikt voor 26 kinderen van 5 jaar. Het vierde lokaal wordt gebruikt voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar door een andere organisatie genaamd PLAN International. Alle kinderen uit het dorp kunnen naar school. Rondom de school zijn een soort van moes / planten tuintjes aangelegd door leerlingen uit de hoogste klassen. Ze hebben allemaal een eigen tuintje wat de een wat beter onderhoudt dan de ander, maar het ziet er heel kleurrijk uit. Nadat de klaslokalen gerealiseerd zijn, heeft de school nog meerdere ambities. Zo willen ze graag, met steun van de gemeente, een overkapping maken tussen de beide schoolgebouwen, zodat de kinderen bij activiteiten buiten niet in de brandende zon of in de regen hoeven te staan. Ook wil men op het terrein van de school een speeltuintje en een voetbalveldje maken. Dit zijn nog toekomst plannen maar het geeft aan dat men niet stil zit en vooruit wil. De gemeenschap kijkt met heel veel plezier terug op de groep WS deelnemers en Maria vertelde dat ze zelfs nog Facebook contacten heeft met deelnemers. We moesten de hartelijke groeten aan de deelnemers overbrengen.

 

 

Share